دوره های پیشین:

شانزدهمین دوره سراسری و دومین دوره بین المللی

میزبان: دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ برگزاری: 6-7 شهریور 1398

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

حامیان رخداد:

پانزدهمین دوره سراسری و اولین دوره بین المللی

میزبان: دانشگاه شیراز

تاریخ برگزاری: 17-18 شهریور 1397

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

حامیان رخداد:

چهاردهمین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ برگزاری: 29-30 شهریور 1396

امید عموآقایی

امید عموآقایی

دبیر اجرایی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

حامیان رخداد:

سیزدهمین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه زنجان

تاریخ برگزاری: 20-21 شهریور 1395

امید عموآقایی

امید عموآقایی

دبیر اجرایی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

حامیان رخداد:

دوازدهمین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ برگزاری: 24-21 شهریور 1394

سعید سلیمانی

سعید سلیمانی

دبیر اجرایی

مرحوم دکتر شهرام خیر اندیش

مرحوم دکتر شهرام خیر اندیش

دبیر علمی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

دبیر اجرایی

حامیان رخداد:

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.