آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه شماره 17

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان حاضر در بخش ویژه:
نظر به تغییرات فرمول داوری این بخش، قابل ذکر است که حداقل انرژی ضربه موردنظر در این بخش 20 ژول می باشد.

اطلاعیه شماره 16

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان حاضر در مسابقه:

در صورت تمایل به تردد و عبور و مرور با خودروی شخصی لطفا مشخصات دقیق اتومبیل خود را جهت هماهنگی با حراست دانشگاه به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایید: iromes16_admin@

اطلاعیه شماره 15

قالب گزارش کار نهایی شانزدهمین دوره سراسری مسابقات عملیات حرارتی:

به همراه داشتن گزارش کتبی برای تمامی تیم های بخش آهنی/ غیرآهنی/ ویژه/ صنعت الزامی می باشد.

دریافت فایل

اطلاعیه پذیرش اسکان

پذیرش اسکان از روز 5 شهریورماه ساعت 2 بعدازظهر آغاز می شود. حضور تمامی شرکت کنندگان در صبح 6 شهریورماه برای پذیرش نهایی الزامی است.

اطلاعیه شماره 14

قابل توجه شرکت کنندگان حاضر در بخش ویژه:

در بخش ویژه نمونه های ارسالی به شرکت کنندگان گویا نبوده و در برخی موارد دارای ابعادی کمتر از 10 میلیمتر در سطح مقطع هستند. دقت ابعادی مورد پذیرش برای شرکت کنندگان مثبت و منفی 0.2 میلیمتر است.

اطلاعیه شماره 13

قابل توجه شرکت کنندگان حاضر در بخش ویژه:

بر روی قطعات ارسالی تست ضربه آماده سازی اولیه صورت گرفته و لازم است که آماده سازی نهایی و بررسی توسط شرکت کنندگان جهت انجام مراحل صحت سنجی ابعادی در روز مسابقه صورت گیرد.

اطلاعیه شماره 12

قابل توجه شرکت کنندگان بخش آهنی و غیرآهنی:

شرکت کنندگان بخش آهنی در نظر داشته باشند که ضخامت نمونه تست کشش برابر با ضخامت ورق ارسالی می باشد و نیاز به تغییر ضخامت وجود ندارد. ضخامت قابل قبول تست کشش در بخش غیرآهنی 12.5 میلیمتر است.

اطلاعیه شماره 11

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان حاضر در مسابقه:

شرکت کنندگان محترم توجه فرمایید که تصاویر ریزساختاری ارائه شده از نمونه های تحویلی در روز مسابقه، تأثیر بسزایی در نمره بخش ارائه شفاهی خواهد داشت.

اطلاعیه شماره 10

قابل توجه شرکت کنندگان محترم بخش های آهنی/ غیرآهنی/ ویژه/ صنعت، در روز مسابقه به هنگام انجام پذیرش، نمونه ها و گزارش کتبی از شرکت کنندگان تحویل گرفته خواهد شد.

اطلاعیه شماره 9

با عنایت به پرسش های شرکت کنندگان، در صورت وجود هرگونه مغایرت در نتایج به دست آمده حاصل از اعمال سیکل عملیات حرارتی مشترک بر روی نمونه های ضربه و کشش، نمونه ها با انجام آزمایش سختی و سایر روش ها مورد بررسی مجدد جهت اطمینان قرار خواهند گرفت.



شروع مسابقات در:

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت شرکت در مسابقه، ارسال پروپوزال و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

حامیان مسابقات